"Kapitan Myszkowski" – film dokumentalny o bohaterze, który zadecydował o sojuszu Polski i Łotwy w NATO

"Kapitan Myszkowski" – film dokumentalny o bohaterze, który zadecydował o sojuszu Polski i Łotwy w NATO

Reżyser Maciej Dancewicz, po premierze swojego filmu „Kapitan Myszkowski”, podkreślił znaczenie działań głównego bohatera swojego projektu, Aleksandra Myszkowskiego. To właśnie jego działania w latach 1919 i 1920 zdecydowały o obecnym stanie współpracy między Polską a Łotwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

Premiera dokumentu poświęconego kapitanowi Aleksandrowi Myszkowskiemu, jednemu z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, miała miejsce w muzeum marszałka w Sulejówku. Film koncentruje się na wydarzeniach z 1920 roku, kiedy to Myszkowski odgrywał kluczową rolę w realizacji operacji militarnych „Zima”. Były one skierowane przeciwko bolszewikom i miały na celu obronę niepodległości Łotwy.

Dancewicz podczas premierowego pokazu podkreślił: „Działania Myszkowskiego przełożyły się na to co, mamy współcześnie, że Łotysze i Litwini są naszymi sojusznikami w NATO”. Reżyser zauważył, że te kraje nie uległy bolszewizacji na takim poziomie jak Białoruś. Wskazał, że dwudziestoletni okres niepodległości Łotwy i Litwy w latach międzywojennych, jest bezpośrednim wynikiem działań Myszkowskiego.

Dancewicz przyznał, że nie zdawał sobie jeszcze do końca sprawy z pełnego znaczenia tych wydarzeń, kiedy rozpoczynał pracę nad filmem. Dopiero podczas realizacji projektu, coraz bardziej docierała do niego ogromna wartość działań Myszkowskiego dla współczesnej Polski. „Tym bardziej chciałem pokazać, jakie dla nas dziś, a nie tylko w 1919 i 20 r. są zasługi Myszkowskiego” – podkreślił twórca.