Ujawnione nieprawidłowości finansowe w Liceum Benedykta w Sulejówku

Ujawnione nieprawidłowości finansowe w Liceum Benedykta w Sulejówku

Podczas przeprowadzania kontroli skierowanej na wydatki z dotacji powiatowych, ujawniono szereg nieprawidłowości w Liceum Benedykta znajdującym się w Sulejówku. Według kontroli na placówce, suma niewłaściwie rozdysponowanych funduszy przekracza 800 tysięcy złotych. Zostało zauważone, że zarobki dyrektora oraz jego zastępcy były wyliczane dwa razy, co zdecydowanie przekroczyło przewidywane koszty. Dodatkowo, pomimo iż placówka oferuje jedynie edukację na poziomie domowym, zdecydowano o ekwipowaniu sali gimnastycznej.

Liceum Benedykta jest zarządzane przez Instytut M jak Młodzież należący do kościoła katolickiego. Misją Instytutu jest „wspieranie i kształtowanie młodzieży poprzez inicjatywy oświatowe”. Do niedawna, dyrektorem liceum był ks. Andrzej Lubowicki, pochodzący z diecezji drohiczyńskiej, który pełni również funkcję asystenta generalnego w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

W oparciu o konkluzje z raportu pokontrolnego, zarobki dyrektora oraz jego zastępcy były naliczane dwa razy. Ksiądz Lubowicki oprócz swojej pensji jako dyrektor, otrzymywał dodatkowe środki finansowe z budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia dla nauczycieli. Po ujawnieniu tych nieprawidłowości w wyniku kontroli przeprowadzonej przez starostwo, ks. Lubowicki zaprzestał pełnienia funkcji dyrektora.