Prace drogowe na Białołęce i Woli. Nowa kanalizacja i rondo, a także zmiana trasy komunikacji miejskiej

Prace drogowe na Białołęce i Woli. Nowa kanalizacja i rondo, a także zmiana trasy komunikacji miejskiej

Z dniem 22 kwietnia, w poniedziałek, rozpoczną się liczne prace drogowe na terenie Warszawy. Będą one obejmowały zarówno budowę nowych infrastruktur, jak również remonty istniejących. Wśród planowanych działań znajduje się budowa nowej kanalizacji na Białołęce, przy ulicy Fajnej, a także stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Czeremchowej i Prząśniczek. Na Woli natomiast zaplanowane są remonty dróg przy ulicach Pereca i Waliców, a na Wawrze – przy ulicy Wydawniczej. Te prace wprowadzą jednak zmiany do organizacji ruchu oraz do tras obsługiwanych przez autobusy linii 120, 134 i 226.

Podczas budowy kanalizacji na ulicy Fajnej droga będzie sukcesywnie zamykana fragmentami. W związku z tym zostaną wyznaczone alternatywne trasy objazdów dla kierowców. Autobusy miejskie linii 120, 134 i 226 zostaną tymczasowo przekierowane na inne trasy.

Cała budowa kanalizacji na ulicy Fajnej została zaplanowana etapami. Kiedy robotnicy będą zajmować się budową studni kanalizacyjnych, droga zostanie zamknięta na całej swojej szerokości. Pojazdy będą miały możliwość dojeżdżania z kierunku ulic Mochtyńskiej lub Mańkowskiej. W czasie prac nad przyłączami kanalizacyjnymi, szerokość drogi zostanie lokalnie ograniczona do trzech metrów. Po zakończeniu wszystkich prac, drogowcy przystąpią do renowacji nawierzchni ulicy Fajnej. W tym czasie droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu – o co zadbają odpowiednie informacje.

Warto pamiętać, że na skrzyżowaniu ulicy Fajnej z Mańkowską, przez cały okres trwania budowy kanalizacji, obowiązywać będzie zmienione pierwszeństwo przejazdu – ulica Fajna stanie się drogą podporządkowaną. Prace rozpoczną się w poniedziałek o godzinie 7 rano i to od strony skrzyżowania z ulicą Mochtyńską. Wówczas jedyne pojazdy, które będą mogły skręcić w ulicę Fajną to te dojeżdżające do posesji pod numerem 2a. Pozostałym kierowcom wyznaczono trasę prosto Mochtyńską, natomiast dostęp do innych posesji będzie możliwy z ulicy Mańkowskiej.