Stypendia sportowe dla sulejowskiej młodzieży. Można już wysyłać wnioski

Stypendia sportowe dla sulejowskiej młodzieży. Można już wysyłać wnioski

Młodzi sportowcy z Sulejówka i okolic mogą liczyć na wsparcie finansowe. Wszystko za sprawą rozpoczęcie procesu zbierania wniosków dotyczących wypłaty stypendium sportowych. Mogą je składać osoby uprawiające sport i odnoszące sukcesy w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach.

Decyzja o wypłacie stypendiów sportowych została podjęta na mocy uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia szczególnych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w rywalizacji krajowej i międzynarodowej.

Jakie są zasady wypłaty stypendiów sportowych dla młodzieży z Sulejówka?

Podczas uchwalania podjętej przez władze Sulejówka uchwały ustalono, że wysokość środków, jakie mogą otrzymać najlepsi sulejowscy sportowcy będzie uzależniona od Rady Miasta Sulejówek. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, konkretne stawki stypendiów określane są w uchwale budżetowej.

Wsparcie finansowe przysługuje następującym zawodnikom:

  • są mieszkańcami Sulejówka i przynależą do klubów lub sekcji sportowych,
  • posiadają licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
  • uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę, która jest objęta systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • osiągają dobre wyniki w danej dyscyplinie sportu i reprezentują barwy klubu podczas zawodów,
  • są uczniami, słuchaczami szkoły policealnej lub studentami uczelni wyższej i nie mają ukończonych 26 lat,
  • są osobami niepełnosprawnymi w dowolnym wieku, którzy uczestniczą we współzawodnictwie.

Stypendium przyznawane jest po osiągnięciu co najmniej jednego z trzech sukcesów sportowych: zajęcie medalowego miejsca w zawodach organizowanych przez MKOL, światowe federacje sportowe i ogólnopolski związek sportowy, otrzymali powołanie do reprezentowania kraju na międzynarodowych zawodach lub uzyskali kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Ile wynosi dofinansowanie?

W zależności od zajęcia miejsca medalowego w zawodach organizowanych przez MKOl, stawki stypendiów są różne. W przypadku miejsca medalowego na Igrzyskach Olimpijskich stypendium wynosi 700-1000 zł brutto, na mistrzostwach świata – 500-700 zł brutto, mistrzostwach Europy – 300-500 zł brutto, mistrzostwach Polski – 250-300 zł brutto, a Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 200-250 zł brutto.

Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jednak każdy z zawodników może otrzymać stypendium na kolejny okres.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 31 października 2021 roku do Burmistrza. Wzór wniosku znajduje się pod tym linkiem: https://www.sulejowek.pl/plik,10087,wniosek-stypendia-sportowe-2021-22-pdf.pdf.