Przebudowa skrzyżowania Ostrobramska-Poligonowa: Nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów

Przebudowa skrzyżowania Ostrobramska-Poligonowa: Nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów

Koniec ubiegłego roku przyniósł finalizację planów na przebudowę skrzyżowania ulic Ostrobramskiej i Poligonowej. Aktualnie jesteśmy w fazie ogłaszania przetargu na realizację projektu, czekając na propozycje od potencjalnych wykonawców. Szukamy tego, który przedstawi najbardziej atrakcyjną ofertę finansowo.

W ramach planu przewidywana jest instalacja nowej sygnalizacji świetlnej na wspomnianym skrzyżowaniu, które łączy ulice Ostrobramską, Poligonową i Grenadierów. Nowe rozwiązania będą dotyczyć też infrastruktury dla pieszych. Na zachodnim obszarze skrzyżowania, przez arterię Ostrobramską będzie prowadziło nowo wyznaczone przejście dla pieszych. Dodatkowo zostanie tam zorganizowany przejazd rowerowy.

Aktualne rozwiązanie – kładka dla pieszych – to konstrukcja przestarzała, której użycie jest problematyczne dla osób starszych, poruszających się na wózkach lub z bagażem. Aby poprawić komfort korzystania z miejskiej infrastruktury, planujemy także remont chodników wzdłuż ulicy Ostrobramskiej, które są obecnie w złym stanie. Dodatkowo, zostaną poszerzone do 2,5 metra wyspy oddzielające ruch na ulicach Ostrobramskiej i Poligonowej.