Irena Koźmińska i Grzegorz Kasdepke o sile lektur i wychowywaniu młodych czytelników

Irena Koźmińska i Grzegorz Kasdepke o sile lektur i wychowywaniu młodych czytelników

Podczas swojego najnowszego wystąpienia w telewizji, Irena Koźmińska – prezes fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, podkreślała znaczenie czytania dla rozwoju dzieci. Zwracała uwagę, że nie ma potrzeby przekonywać młodych do literatury, wystarczy im po prostu czytać. Uważa, że regularne zetknięcie się z książkami od najmłodszych lat pozwala dzieciom swobodnie posługiwać się językiem, skupiać się i słuchać, a w przyszłości również czerpać radość i satysfakcję z samodzielnego czytania.

W tym samym programie swoje poglądy na temat roli książek w życiu dzieci przedstawił również Grzegorz Kasdepke, popularny autor literatury dla najmłodszych. Podkreślił on, że książki nie tylko wspierają rozwój empatii u młodych czytelników, ale również dają im psychiczną moc. Według Kasdepkego, dzieci, które dużo czytają mają możliwość wejścia w wiele różnych światów dzięki literaturze. Przechodzą one przez ich oczy, mózgi i wyobraźnię, rozwijając i kształtując ich umysły.