Grzywna dla cudzoziemców i prezesa za nielegalną pracę w firmie przewozowej

Grzywna dla cudzoziemców i prezesa za nielegalną pracę w firmie przewozowej

Podczas inspekcji przeprowadzonej przez Straż Graniczną z Warszawy, odkryto, iż 50 pracowników obcego pochodzenia jest nielegalnie zatrudnionych w firmie zajmującej się transportem osób. Zarówno pracownicy, jak i dyrektor firmy mogą teraz zostać ukarani finansowo.

Miniony poniedziałek przyniósł zakończenie kontroli, która trwała prawie trzy miesiące. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o tym fakcie w oficjalnym komunikacie. Badana firma specjalizuje się w przewozie osób za pośrednictwem popularnej aplikacji mobilnej. Inspekcja miała na celu sprawdzenie legalności zatrudnienia cudzoziemców, ich prowadzonej działalności gospodarczej i powierzanych im obowiązków.

„57 cudzoziemców było poddanych kontroli, wśród których byli obywatele Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Kirgistanu i Rosji. Warszawscy strażnicy graniczni ustalili po zakończeniu kontroli, że 50 spośród nich – prezes firmy, 39-letni obywatel Ukrainy zlecił im nielegalne prace jako kierowcy” – podkreślono w komunikacie Straży Granicznej.