Definitywne rozstrzygnięcie sądu w związku ze strzelaniną na ulicy Ogrodowej

Definitywne rozstrzygnięcie sądu w związku ze strzelaniną na ulicy Ogrodowej

W Sądzie Okręgowym stolicy Polski, Warszawie, został wydany ostateczny wyrok dotyczący zdarzenia, które miało miejsce na ulicy Ogrodowej. W wyniku konfliktu na drodze, kierujący pojazdem użył broni palnej przeciwko rowerzyście.

Według naszych ustaleń, wyrok zyskał prawomocność w październiku. Decyzja Sądu Rejonowego Warszawa-Wola została utrzymana. Zgodnie z nią, motorzysta, który dopuścił się tego czynu, został skazany na karę pozbawienia wolności na okres trzech miesięcy, jednakże wykonanie kary zostało zawieszone na czas dwuletni. Dodatkowo, zasądzono od niego grzywnę w kwocie dwóch tysięcy złotych oraz utracił on prawo do posiadania pistoletu.

Mimo to, adwokat oskarżyciela posiłkowego ocenił nałożoną karę jako „bardzo łagodną”. – Na pewno nie jest to kara, która będzie spełniała role odstraszania w podobnych przestępstwach – stwierdził mecenas Tomasz Sięka, reprezentujący pokrzywdzonego.