Czy trzeba wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021?

Czy trzeba wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021?

1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (w skrócie: NSP 2021).  NSP 2021 organizuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.  Ostatni Spis Powszechny odbył się w 2021 r. Kto ma obowiązek złożenia oświadczenia, i czy trzeba wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Jaki jest cel Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań?

Pewnie niejeden mieszkaniec Sulejówka i okolic zastanawiał się: jaki jest właściwie sens NSP 2021? Narodowy Spis Powszechny 2021 to rodzaj badania statystycznego, obejmującego między innymi takie dane jak:

  • dane demograficzne ludności,
  • dane dotyczące aktywności ekonomicznej osób
  • wykształcenie
  • niepełnosprawność
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne

Zbieranie tych danych przydatne jest w wielu dziedzinach, np. w gospodarce, polityce rządu, socjologii, i innych.

Czy mieszkańców Sulejówka i okolic wyróżniają dodatkowe obowiązki w NSP 2021?

Mieszkańcy Sulejówka i okolic nie mają szczególnych obowiązków, ponad te, które obowiązują osoby zakwalifikowane do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Kogo zatem obejmuje obowiązek spisu?

Obowiązkiem spisu objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W jaki sposób jest przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny 2021?

NSP 2021 co do zasady zobowiązuje do działania poprzez samospis dokonywany przez internet. Dodatkowymi metodami jest rozmowa telefoniczna, lub wizyta rachmistrza. Nie wolno odmówić podania informacji rachmistrzowi obejmujących dane statystyczne. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Trzeba zaznaczyć, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy (!). Potrwa on do 30 września 2021 r.