Premier Donald Tusk w dialogu z rolnikami: spotkanie dotyczące Zielonego Ładu

Premier Donald Tusk w dialogu z rolnikami: spotkanie dotyczące Zielonego Ładu

Debata na temat Zielonego Ładu pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a rolniczymi protestującymi właśnie rozpoczęła się. Rolnicy, którzy wyrażają swoje niezadowolenie, oczekują od prezentowanych „konkretnych” informacji na ten temat. Zadeklarowali, że gotowi są zawiesić lub nawet całkowicie zrezygnować z idei demonstrowania, o ile rząd przedstawi jasne propozycje rozwiązania ich problemów. Jak zapewniają przedstawiciele rolników – pragną dojść do porozumienia z premierem.

W sobotę, dokładnie o 10:00 rano, Donald Tusk spotkał się z rolnikami, aby podjąć ową dyskusję. Spotkanie miało miejsce w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, położonym w stolicy kraju, Warszawie. W trakcie tego spotkania, Premier miał okazję przedstawić efekty działań, które podjął po poprzedniej rozmowie z rolnikami. „Chciałbym, aby było to jasne – nie umówiłem się z reprezentantami rolnictwa na negocjacje w sobotę. Zobowiązałem się jedynie poinformować ich o podjętych przez nas krokach oraz o możliwościach osiągnięcia rezultatów dzięki tym działaniom” – wyjaśniał Donald Tusk przed rozpoczęciem spotkania.